Tryghed

Tryghed


Vi gør det vi er bedst til – observerer og handler

 

Under tryghed arbejder vi med konfliktgenkendelse og konflikthåndtering. Vi gennemgår jeres fysiske rammer 360 grader og kobler det til jeres hverdag. Og vi sikrer jer, at I har det taktiske råderum! 


Ofte kombinerer vi vores arbejde med med tryghed med decideret selvforsvarstræning - så I for alvor, hands on, får stimuli og udfordringer ind på livet. Øvelserne sker naturligvis med certificeret selvforsvarsunderviser.


Det er også under tryghed, at vi sikrer, at jeres team fungerer, og at kulturen giver den rette plads til feedback. Til undren. Og til meningsdannelse. For det sikrer trivsel, tryghed og komfort – og så performer teamet automatisk bedre.


Vi giver jer handle- og refleksionsværktøjer og kobler motivation med ledelse. Vi sætter ord på, hvordan vi bevæger os fra flok, til gruppe til team – og måske retur.

Endelig sætter vi ord på krisereaktioner og på den afgørende debriefing, når en hændelse rammer.